Хүүхэд насаа эргэн дурсацгаая... /Цуврал-1/

Ээж та энийг хар аа
Ээждээ баяраар бэлэглэх гээд
Энхрийлж ургуулсан
Энгүй сайхан алтанзул аа

Дэлгэр цэцэг минь
Дэлхий дүүрэн ургаарай
Анхилуун цэцэг минь
Алтан нарыг шүргээрэй

Намайг та цэцэг гэх юм
Наадан тоглох болгондоо
Нандин Хонгорзул шиг
Нээрээ би чинь цэцэг юм уу

Дэлгэр цэцэг минь
Дэлхий дүүрэн ургаарай
Анилуун цэцэг минь
Алтан нарыг шүргээрэй


 

Зураг #1
Зураг #2
Зураг #3
Зураг #4
Зураг #5
Зураг #6
Зураг #7
Зураг #8
Зураг #9
Зураг #10
Зураг #11
Зураг #12
Зураг #13
Зураг #14
Зураг #15
Зураг #16
Зураг #17
Зураг #18
Зураг #19
Зураг #20
Зураг #21
Зураг #22
Зураг #23
Зураг #24
Зураг #25
Зураг #26
Зураг #27
Зураг #28
Зураг #29
Зураг #30
Зураг #31
Зураг #32
Зураг #33
Зураг #34
Зураг #35
Зураг #36
Зураг #37
Зураг #38
Зураг #39
Зураг #40
Зураг #41
Зураг #42
Зураг #43
Зураг #44
Зураг #45
Зураг #46
Зураг #47
Зураг #48
Зураг #49
Зураг #50
Зураг #51
Зураг #52
Зураг #53
Зураг #54
Зураг #55
Зураг #56
Зураг #57
Зураг #58
Зураг #59
Зураг #60
Зураг #61
Зураг #62
Зураг #63
Зураг #64
Зураг #65
Зураг #66
Зураг #67
Зураг #68
Зураг #69
Зураг #70
Зураг #71
Зураг #72
Зураг #73
Зураг #74
Зураг #75
Зураг #76
Зураг #77
Зураг #78
Зураг #79
Зураг #80
Зураг #81
Зураг #82
Зураг #83
Зураг #84
Зураг #85
Зураг #86
Зураг #87
Зураг #88
Зураг #89
Зураг #90
Зураг #91
Зураг #92
Зураг #93
Зураг #94
Зураг #95
Зураг #96
Зураг #97
Зураг #98
Зураг #99
Зураг #100
Зураг #101
Зураг #102
Зураг #103
Зураг #104
Зураг #105