Дэлхийг өөрчилж чадсан шилдэг 10 ном

Ptolemy “Geographia”

Ptolemy “Geographia”: 1500 жилийн тэртээ газарзүйн салбарын ололт амжилтыг дэлгэж хүн төрөлхтний түүхэнд нэгэн шинэ хуудсыг нээсэн ном.  

Geoffrey Chauser “The Canterbury Tales”

Geoffrey Chauser “The Canterbury Tales”: Тухайн үед өргөн хэрэглэгддэг байсан Латин болон Франц хэлнээс гадна англи хэлний нутгийн аялгыг дэлгэрүүлж чадсанаараа орчин үеийн англи хэлзүйн хэв маягийг тодорхойлоход чухал нөлөө үзүүлсэн юм.

D.H.Lawrence “Lady Chatterlye’s Lover”

D.H.Lawrence “Lady Chatterlye’s Lover”: Энэхүү бүтээл нь уран зохиолын сэдэвт номны цензурыг тодорхойлж, ном гэдэг ямар агуу болохыг хүмүүст мэдрүүлж чадсан.

Plato “The Republic”

Plato “The Republic”: Мөнх амийг сүнсээрээ олсон хэмээн үздэг Христэд итгэгчид болон мөнх бус дэлхийн хүмүүсийг харьцуулсан Платогийн зохиол нь Христ, Исламын шашинтнууд болон барууны философид маш хүчтэй нөлөөлсөн.

John Stuart Mill “On Liberty"

John Stuart Mill “On Liberty”: Миллийн ихэнх таамаг нь өнөөгийн ардчиллын эрх зүйд, ялангуяа хувь хүний эрхийг хамгаалах тухай зүйл заалтад түлхүү орсон байдаг.

Herodutus “The Histories

Herodutus “The Histories”: Бидний мэдэх “Эртний түүхийн эх сурвалж” хэмээх тус ном нь барууны уран зохиолын үндэс болсон билээ.

Avicenna “Canon of Medicine”

Avicenna “Canon of Medicine”: Эртний Грек, Перс болон Индианы эм эмчилгээний уламжлалыг нэгтгэж боловсруулсан нь 11 дүгээр зууны анагаах ухааны үндэс суурийг тавьсан хэрэг байлаа.

Sigmund Freud “The Interpretation of Dreams”

Sigmund Freud “The Interpretation of Dreams”: Фриудын ихэнх таамаглалыг орчин үеийн мэргэжилтнүүд няцаасан байдаг ч “Далд ухамсар биднийг унтаж байхад ч “сэрүүн” хэвээр байдаг” гэсэн ойлголт өнөөг хүртэл сэтгэл судлалын салбарт оршсоор байна.

Isaac Newton “Principia Mathematica”

Isaac Newton “Principia Mathematica”: 1687 онд хэвлэгдэн гарсан Ньютоны энэхүү бүтээл орчин үеийн физик болон математикийн ухааны үндэс суурь нь болсон билээ.

Confucius “The Analects"

Confucius “The Analects”: Цэг таслал нь хүртэл радикал үзлийг илтгэдэг уг бүтээл Хятад үндэстний үзэл болон ёс заншилд хүчтэй нөлөөлсөн гэдэг.