Дурсамж сэргээсэн зургууд /цуврал -2/

Та бүхний залуу халуун нас болон насан багын дурсамж сэргээх тэртээх он жилүүдэд эдэлж хэрэглэж явсан эд зүйлсийн нэгээхэн хэсгээс тольдуулж байна. Хүүхэд насанд тань хүргэж өгч чадахгүй ч цаг хугацаагаар бол хэсэгхэн зуурч гэсэн аялуулж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.

Зураг #1
Зураг #2
Зураг #3
Зураг #4
Зураг #5
Зураг #6
Зураг #7
Зураг #8
Зураг #9
Зураг #10
Зураг #11
Зураг #12
Зураг #13
Зураг #14
Зураг #15
Зураг #16
Зураг #17
Зураг #18
Зураг #19
Зураг #20
Зураг #21
Зураг #22
Зураг #23
Зураг #24
Зураг #25
Зураг #26
Зураг #27
Зураг #28
Зураг #29
Зураг #30
Зураг #31
Зураг #32
Зураг #33
Зураг #34
Зураг #35
Зураг #36
Зураг #37
Зураг #38
Зураг #39
Зураг #40