21-р зууны Монголын улс төрчид түүхэн зургууд

Намууд
 • Монгол Ардын Нам - 1921 онд Монгол Ардын Нам нэртэйгээр байгуулагдаж, 1924 онд нэрээ Монгол Ардын Хувьсгалт Нам болгон өөрчилсөн, 2010 онд нэрээ Монгол Ардын Нам болгон эргэн өөрчилсөн
 • Ардчилсан Нам - 1999 онд намууд нэгдэж (доор) байгуулагдсан
 • Монголын Ногоон Нам - 1990 онд байгуулагдсан
 • Иргэний Зориг Ногоон Нам - 1992 онд байгуулагдсан, нэгдэж байгуулагдсан
 • Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам - 1994 онд байгуулагдсан, нэгдэж байгуулагдсан
 • Монголын Либерал Ардчилсан Нам - 1998 онд байгуулагдсан
 • Эх Орон Нам - Эх Орон-Монголын Ардчилсан Шинэ Социалист Нам нэртэйгээр 1998 онд байгуулагдаж, 2005 онд нэрээ сольсон
 • Монголын Либерал Нам - 2000 онд байгуулагдсан
 • Бүгд Найрамдах Нам - 2004 онд байгуулагдсан
 • Монголын Эмэгтэйчүүдийн Үндэсний Нэгдсэн Нам - 2004 онд байгуулагдсан
 • Монголын Социал Демократ Нам - 2005 онд байгуулагдсан
 • Ард Түмний Нам - 2005 онд байгуулагдсан
 • Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам - Үндэсний Шинэ Нам нэрээр 2005 онд байгуулагдаж, 2011 онд нэрээ сольсон
 • Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч Нам - 2007 онд байгуулагдсан
 • Иргэний Хөдөлгөөний Нам - 2007 онд байгуулагдсан
 • Хөгжлийн Хөтөлбөр Нам - 2007 онд байгуулагдсан
 • Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний Нам - 2008 онд байгуулагдсан
 • Монгол Ардын Хувьсгалт Нам - 2011 онд байгуулагдсан
 • Хамуг Монголын Хөдөлмөрийн Нам - 2011 онд байгуулагдсан
 • Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам - 2011 онд байгуулагдсан
 • Эх Орончдын Нэгдсэн Нам - 2012 онд байгуулагдсан
 • Монголын Консерватив Нам - 2012 онд байгуулагдсан[1]

 

Нэгдэж нэг нам болсон

Ардчилсан Нам болсон:

Монголын Үндэсний Ардчилсан Нам (1992-1999)
Монголын Социал Демократ Нам (1990-1999)
Монголын Шашинтны Ардчилсан Нам
Монголын Ардчилсан Сэргэн Мандлын Нам (1991-1992)
Монголын Ардчилсан Нам (1990-1992)

Иргэний Зориг-Бүгд Найрамдах Нам болсон: (2012 онд нэрээ Иргэний Зориг Ногоон Нам болгож сольсон):

Иргэний Зориг Нам
Бүгд Найрамдах Нам
Монголын Үндэсний Эв Нэгдлийн Нам - 1994 онд байгуулагдаж, 2008 онд ИЗН-д нэгдсэн

Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам болсон:

Монголын Малчин Тариачны Нэгдсэн Нам
Монголын Хувийн Өмчтөний Нэгдсэн Нам

Зураг #1
Зураг #2
Зураг #3
Зураг #4
Зураг #5
Зураг #6
Зураг #7
Зураг #8
Зураг #9
Зураг #10
Зураг #11
Зураг #12
Зураг #13
Зураг #14
Зураг #15
Зураг #16
Зураг #17
Зураг #18
Зураг #19
Зураг #20
Зураг #21
Зураг #22
Зураг #23
Зураг #24
Зураг #25
Зураг #26
Зураг #27
Зураг #28
Зураг #29
Зураг #30
Зураг #31
Зураг #32
Зураг #33
Зураг #34
Зураг #35
Зураг #36
Зураг #37
Зураг #38
Зураг #39
Зураг #40
Зураг #41