Хүн мод хоёр хэрхэн зохицож амьдарч байгаа нь гайхалтай

Бидний нийслэлд маань өдрөөс өдөрт  барилга байгууламж ихээр баригдаж байгаа. Гэвч түүнийг дагасан сөрөг үзэгдлийн нэг нь олон жил ургасан модыг тайрч хаях явдал юм. Уур амьсгалын онцлогоос шалтгаалж модод чийглэг дулаан орны мододыг бодвол удаан ургаж мөчир нь 4 улирлын 3 сарын богино хугацаанд саглайдаг билээ. Харин дэлхийн өөр бусад улсууд энэхүү асуудлыг маш хялбар сонирхолтой төдийгүй болон байгальд ээлтэй байдлаар шийддэг. Түүний нэг хэсэг болох зарим байгууламж, паркийн зургийг орууллаа. Таалан авч тухлан сонирхоно уу 

 

 

Яагаад болохгүй гэж...