Ангараг гариг дээрх усыг ууж болох уу?

Ангараг гариг дээрх усыг ууж болох уу?

Олон жилийн турш эрдэмтэд манай гариг нарны систем дэхь цорын ганц устай гариг гэж үзэж байсан ч хэдхэн хоногийн өмнө ангараг гаригаас ус олсоноо зарласан. Тэгвэл тэр усыг ууж болох уу? Хариулт нь “Тийм”

Гэхдээ асуудал нь ангараг дээрх ус газрын гадарга дээр урсалгүй нэвчдэг. Ангараг гаригийн хөрс чийглэг давс ихтэй учираас ус байх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Гэхдээ энэ давс нь усыг газрын гадарга дээр байх боломгүй болгож байгаа.

Улаан гариг дээр ирээдүйд судалгаа шинжилгээ хийх хүмүүс энэ уусыг уухгүй. Харин усны эх үүсвэрийг олох шаардлагатай.

Бид нарны аймгийн гаригуудаас ангараг гаригийг хамгийн их буюу сүүлийн тавин жил судалсан. Тиймээс энэ гаригийн талаар маш сайн мэдээлэлтэй байгаа. Хөлдсөн нүхнүүдийн доор ус хадгаглагдаж байгаа. Уг гаригийн хөрс нь маш их чийглэг, карбон, гидроген, фосфор, сулфур болон азотоор баялаг.

 

http://www.iflscience.com/space/can-you-drink-water-mars