Нью-Йоркийн гудамжны 100 жилийн өөрчлөлт /1910-1915 /

Нью-Йоркийн гудамжийг харуулсан энэхүү зургуудыг  1910 онд авсан байна. Харин орчин үеийн зургуудыг нь 2015 онд авчээ. 100 жилийн хугацаанд Нью-Йоркийн гудамж хэрхэн өөрчлөгдсөн хийгээд хөгжил дэвшлийг нь харьцуулах боломж олгож чадсан гэдэгт итгэлтэй байна

 

 

Зураг #1
Зураг #2
Зураг #3
Зураг #4
Зураг #5
Зураг #6
Зураг #7
Зураг #8
Зураг #9
Зураг #10
Зураг #11
Зураг #12
Зураг #13
Зураг #14
Зураг #15
Зураг #16
Зураг #17
Зураг #18
Зураг #19
Зураг #20
Зураг #21
Зураг #22
Зураг #23
Зураг #24
Зураг #25